Инжиниринговая компания «Нефтегазхим Сервис»

Метрологічне забезпечення

Фото: Метрологическое обеспечение OGCS

Метрологічна служба ТОВ “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” надає послуги на базі метрологічної лабораторії, яка повністю укомплектована необхідним обладнанням і кваліфікованим персоналом з багаторічним досвідом роботи, що дозволяє оперативно справлятися з поставленими завданнями будь-якої складності. У своїй діяльності ми керуємося Законом України “Про метрологію і метрологічну діяльність”, відповідними Державними стандартами України, наказами Держспоживстандарту України, а також вимогами міжнародних стандартів.

Зокрема наша компанія пропонує наступні послуги:

 • Організація взаємодії з територіальними органами Держспоживстандарту і державними метрологічними центрами України.
 • Розрахунок і оптимізація витрат по метрологічному забезпеченню Замовника
 • Складання, ведення і реєстрація переліків засобів вимірювальної техніки Замовника в органах Держспоживстандарту.
 • Розробка і ведення графіків метрологічних робіт відповідно до вимог ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001) у випадку, якщо підприємство Замовника атестовано за цими стандартами.
 • Консультаційна і документальна підтримка з питань метрології.
 • Організація калібрувань і організація державних перевірок засобів вимірювальної техніки СИТ.
 • Транспортування засобів вимірювальної техніки до державних метрологічних центрів, територіальних органів Держспоживстандарту України, метрологічних служб підприємств і організацій, які уповноважені на проведення відповідних метрологічних робіт.

Метрологічна лабораторія нашого підприємства має в своєму розпорядженні атестовані робочі місця на проведення наступних видів робіт:

 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню геометричних величин.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню механічних величин.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовини.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню тиску і вакууму.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню фізико-хімічного складу і властивостей речовини.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по температурним і теплофізичним вимірах.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню часу і частоти.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по вимірюванню електричних і магнітних величин.
 • калібрування засобів вимірювальної техніки по оптико-физическим вимірам.

ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Автоматизація виробничих процесів починається тоді, коли ставлять завдання, що визначає рівень автоматизації ...

Дізнатися більше
фоновое изображение