Інжинірингова компанія

Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” – українська інжинірингова компанія, заснована в 2013 році.

Ціль компанії – розширити географію та спектр робіт, які ми виконуємо, і послуг, які надаємо, в області промислової автоматизації.

Так само, як і багато інших компаній на ринку промислової автоматизації СНД, наша – виросла із заводських відділів автоматизації. Впродовж останніх десятиліть співробітниками проводилася поступова автоматизація рідних підприємств, впровадження сучасних засобів КВПтаА та АСКТП, заміна застарілого устаткування. Фахівці в тісній співпраці з технологами заводів і проектними інститутами автоматизували існуючі виробничі установки, брали участь в розробці і монтажі промислових об’єктів, які будувалися. Проводили пуско-налагоджувальні роботи, а надалі, приступали до сервісного обслуговування реконструйованих і знову побудованих об’єктів. Накопичений кадровий потенціал, досвід і матеріально-технічна база дозволили вийти за межі “батьківських” підприємств і створити компанію ТОВ “НГХ СЕРВІС”.

Основною метою створення нашої компанії, було бажання розширити спектр і географію послуг, що надавалися, в області промислової автоматизації.

До складу компанії увійшли фахівці з багаторічним досвідом виконання робіт по проектуванню, монтажу, інжинірингу, наладці, сервісному обслуговуванню, метрологічному забезпеченню, в частині КВПтаА і АСКТП, в таких галузях промисловості як: нафтогазова, хімічна, нафтохімічна і енергетична.

В 2014 р. з ТОВ “Карпатнафтохім” в штат ТОВ “НГХ СЕРВІС” був переведений персонал відділу Головного метролога і метрологічної служби підприємства (186 чол.).

Також, в 2014 р. укладені угоди на сервісне обслуговування, ремонт устаткування КВПтаА і АСКТП та метрологічне забезпечення технологічних об’єктів ТОВ “Карпатнафтохім”, ТОВ “ЭНЕГИЯ І ГАЗ УКРАЇНА” і ПАО “ОДЕСЬКИЙ НПЗ”.

З 1 січня 2015 р. в штат ТОВ “НГХ СЕРВІС” прийняті кваліфіковані фахівці КВПтаА і АСКТП “Одеського НПЗ”. На сьогодні до складу компанії входить близько 200 досвідчених фахівців.

За останні 10 років фахівцями, що увійшли до складу компанії, було виконано більше ста проектів. В процесі реалізації цих проектів робилися роботи по проектуванню, постачанню устаткування і матеріалів, монтажу, інжинірингу і наладці не лише в частині КВПтаА і АСКТП, але і в частині електрообладнання, обладнання зв’язку та сигналізації, вентиляційних систем і систем кондиціонування, систем пожежної сигналізації, пожежогасіння і сповіщення.

Особлива увага ТОВ “НГХ СЕРВІС” приділяє програмі підтримки, розвитку і вдосконалення кваліфікації свого персоналу. У рамках цієї програми, фахівці ТОВ “НГХ СЕРВІС” регулярно проходять навчання і підвищення кваліфікації в спеціалізованих центрах провідних виробників обладнання і інжинірингових компаній, що підтверджено персональними сертифікатами фахівців нашої компанії.

Маючи глибокі знання і досвід, технічну і приладову базу, маючи великий досвід, колектив нашої компанії готовий виконати широкий спектр завдань, а саме:

  • проектування і впровадження рішень в області АСКТП і КВПтаА;
  • надання послуг з аутсорсингу для будь-яких галузей промисловості;
  • сервісне обслуговування АСКТП і КВПтаА;
  • сервісне обслуговування обладнання фізико-хімічного аналізу;
  • надання послуг з метрологічного забезпечення;
  • телекомунікаційні послуги.

ТОВ “НГХ СЕРВІС” володіє усіма дозвільними документами, матеріально – технічним забезпеченням, необхідним для проведення будь-яких видів робіт, виробничою базою і складом матеріалів та запасних частин, має налагоджену систему управління охороною праці.


ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Автоматизація виробничих процесів починається тоді, коли ставлять завдання, що визначає рівень автоматизації ...

Дізнатися більше
фоновое изображение