Інжинірингова компанія

ISO

Діяльність “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” спрямована на безперервне вдосконалення процесів всередині Компанії. З метою ефективного управління роботою Компанії, задоволення потреб Замовників в квітні 2020 року була впроваджена інтегрована система менеджменту на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2015 “Система менеджменту якості. Вимоги”, ISO 14001:2015 “Система екологічного менеджменту. Вимоги і керівництво по застосуванню”, ISO 45001:2018 “Система менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці”.


СЕРТИФІКАТ ISO 9001

iso 9001

Політика “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” в області якості спрямована на реалізацію місії – надання послуг у сфері проектно-дослідницьких, інжинірингових і будівельно-монтажних робіт, високої якості за доступною ціною для задоволення вимог усіх споживачів, а також розширення кола споживачів, які користуються послугами Компанії.

Система управління якістю, яка діє на підприємстві, планується, реалізується, аналізується і удосконалюється, як сукупність взаємопов’язаних між собою процесів, спрямованих на підвищення якості послуг.

На підприємстві створені умови для усвідомлення кожним працівником особистої відповідальності за надання якісних послуг, дотримання норм і правил безпеки праці, підвищення кваліфікації працівників, виробничого персоналу і інженерно-технічних працівників, їх навчання та інформованості.

Керівництво Компанії здійснює постійний аналіз відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 з метою постійного поліпшення її результативності і гарантує виконання вимог міжнародного і вітчизняного законодавства.


СЕРТИФІКАТ ISO 14001

iso 14001

Екологічна політика визначає принципи, цілі, завдання і основні напрямки діяльності Компанії в області охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки під час здійснення діяльності у сфері проектно-дослідницьких, інжинірингових і будівельно-монтажних робіт.

Вона спрямована на формування сприятливих умов для здійснення бізнес-стратегії на вітчизняному ринку, забезпечення позитивної репутації підприємства.

Постійне поліпшення іміджу Компанії як екологічно орієнтованого підприємства грунтується на довірі партнерів, клієнтів, органів виконавчої влади і територіальної общини, на території якої здійснюється діяльність підприємства.


СЕРТИФІКАТ ISO 45001

iso 45001

ТОВ “НГХ СЕРВІС” підтверджує свою прихильність до забезпечення задоволеності споживачів, виконання взятих зобов’язань та місії, мають намір виконувати наступне:

  • постійно вдосконалювати Систему управління охороною здоров’я і безпекою праці;
  • вести діяльність відповідно до вимог українського законодавства і стандартів Компанії;
  • включати завдання по охороні здоров’я і безпеки праці у бізнес-план для забезпечення того, щоб управління охороною здоров’я і безпекою праці стало обов’язковою частиною діяльності підприємства;
  • забезпечити своїх працівників необхідними ресурсами і знаннями для ефективного виконання їх обов’язків;
  • мотивувати співробітників і заохочувати їх пропозиції для поліпшення і вдосконалення системи;
  • співпрацювати з постачальниками і партнерами, щоб наші стандарти в області охорони здоров’я і безпеки праці стали їх обов’язком також;
  • забезпечувати безпечні умови праці шляхом належного управління небезпечними промисловими об’єктами, пожежній і транспортній безпеці;
  • докласти всіх зусиль для запобігання інцидентів та нещасних випадків.

Постійне вдосконалення “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” на основі систематичного аналізу результатів функціонування Систем менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці, зміцнить позиції Компанії на внутрішньому ринку України, а також сприятиме виходу підприємства на зовнішній ринок.


ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Автоматизація виробничих процесів починається тоді, коли ставлять завдання, що визначає рівень автоматизації ...

Дізнатися більше
фоновое изображение