Інжинірингова компанія

Модернізація АСКТП і КВПтаА в умовах кризи

Економічна криза торкнулася більшості промислових підприємств. Його прояви різняться в деталях, але результат один – реальне погіршення фінансово-економічного стану.

Підприємства стикаються з першочерговим завданням: підвищити економічну ефективність, у тому числі за рахунок зниження виробничих витрат. Одним з інструментів зниження витрат є зниження витрат на модернізацію і розвиток АСКТП – автоматизованих систем управління технологічними процесами.

ФУНКЦІЇ АСУ ТП І МЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Існуючі на підприємстві системи АСКТП можуть забезпечувати досягнення ряду цілей, безпосередньо пов’язаних зі зниженням витрат:

  • збільшення ефективності функціонування обладнання;
  • досягнення оптимальних показників завантаження технологічних об’єктів;
  • підвищення якісних показників кінцевої продукції;
  • економія виробничих і енергетичних ресурсів та ін.
  • функціонал автоматизованих систем управління забезпечує сукупність і цілісність дій системи і безпосередньо впливає на економічні показники.

Сучасні АСКТП дозволяють реалізувати інноваційні механізми і принципи управління устаткуванням за рахунок більшої продуктивності сучасних апаратних комплексів і використання нових програмних алгоритмів управління.

В умовах кризи модернізація АСКТП стає нашадьною необхідністю, оскільки є одним з основних інструментів для скорочення виробничих витрат. Модернізація або впровадження сучасних автоматизованих систем управління техпроцессами гарантує досягнення наступних цілей:

  • підвищення точності роботи обладнання;
  • збільшення якості технологічного процесу;
  • оптимізація виробничих циклів для отримання продукції із заданими якісними показниками;
  • значне розширення кола виконаних завдань на усіх рівнях виробництва в онлайн-режимі;
  • зниження впливу людського фактору та помилок персоналу.

Вкладення в автоматизацію технологічних процесів дозволяє отримати ефективний інструментарій управління виробництвом. Тим самим забезпечити досягнення оптимальних виробничих показників, максимальної економічної ефективності підприємства, що особливо важливо в період кризи.

Фото: Рабочее место оператора и система отображения мнемосхем технологического процесса

Робоче місце оператора і система відображення мнемосхем технологічного процесу за допомогою активації світлового пера. (рік випуску 1986)

Фото: Современное рабочее место оператора-технолога

Сучасне робоче місце оператора-технолога складається з чотирьох моніторів 24” і органів управління: технологічної клавіатури і маніпулятора “миша”.

МОДЕРНІЗАЦІЯ КВПтаА

Використання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПтаА) дозволяє отримувати інформацію як про витрату ресурсів, так і про контрольні показники технологічних процесів. Використання отриманих даних в АСКТП дозволяє збудувати цілісне логічне рішення, що забезпечує реальну автоматизацію усіх основних операцій, пов’язаних з технологією виробництва, для досягнення оптимальних економічних і технічних показників. Модернізація КВПтаА з метою установки сучасних програмно-апаратних комплексів (ПАК), забезпечує своєчасне отримання контрольних даних.

Сучасні рішення дозволяють передавати в автоматичному режимі дані про ключові показники виробництва, які безпосередньо впливають на оптимізацію процесів реального виробництва.

Сучасні засоби автоматизації забезпечують реалізацію оперативного управління процесами повного технологічного циклу. Агрегація даних КВПтаА в комплекс АСКТП дозволяє створити єдиний інформаційний простір для ефективного управління виробництвом. Актуальна інформація про поточні виробничі процеси сприяє побудові найбільш ефективної моделі виробництва.

Іншими словами, оптимізація виробничої діяльності за рахунок модернізації АСКТП і КВПтаА в умовах кризи може стати одним з найбільш актуальних напрямків зниження виробничих витрат.


ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Автоматизація виробничих процесів починається тоді, коли ставлять завдання, що визначає рівень автоматизації ...

Дізнатися більше
фоновое изображение