Инжиниринговая компания «Нефтегазхим Сервис»

Модернізація естакади наливання світлих нафтопродуктів ПАТ “ОДЕСЬКИЙ НПЗ”

Фото: Модернизация эстакады налива светлых нефтепродуктов в автомобильные цистерны товарно сыревого цеха ОДЕССКИЙ НПЗ

Модернізація естакади наливання світлих нафтопродуктів в автомобільні цистерни товарно-сировинного цеху ПАТ “Одеського НПЗ” виконана в 2009 році на базі розподіленої системи управління DeltaV. Естакада наливання є комплексом з чотирьох островів наливання, оснащених 7 постами наливання, які дозволяють заправляти до 7 автоцистерн одночасно. Управління відпусканням нафтопродуктів в автомобільні цистерни здійснюється автоматизованою системою наливання (АСН).

Система АСН призначена для виконання завдань наливання, які містяться в товарно-транспортних накладних (ТТН), отримані з автоматизованої інформаційної системи (АІС) обліку нафтопродуктів “Облік та документообіг” на базі програмного комплексу (ПК) “1С Підприємство”. АСКТП здійснює контроль процесів наливання і повертає в АІС фактичне значення відпущених нафтопродуктів.

АСКТП управляє процесом наливання світлих нафтопродуктів в автомобільні цистерни шляхом управління виконавчими механізмами, вимірюючи основні параметри наливаних нафтопродуктів (маса, об’єм, температура). Вона веде обмін інформацією з інформаційними системами верхнього рівня, створює необхідні журнали по відвантаженням та режимам роботи. Система реалізує прямий метод виміру маси відпущених нафтопродуктів (за допомогою масових витратомірів) згідно з ДЕСТ 26976.

Загальна структура рішення по організації АСКТП наливання автоцистерн на ПАТ “Одеський НПЗ”

Основні функції системи містять наступне:

 • функції системи управління наливанням;
 • функції інтерфейсу АРМ “Оператор АСН”;
 • обмін даними між інтерфейсом і системою DeltaV;
 • обмін даними між інтерфейсом та АІС “1С Підприємство”.
Фото: Схема работы

АСКТП виконує наступні функції:

 • обробка сигналів і відображення стану кінцевих вимикачів запірної та регулюючої арматури;
 • обробка сигналів і відображення стану кінцевих вимикачів положення наливних стояків і відкидних сходів;
 • обробка сигналів і відображення стану приладів контролю заземлення і сигналізаторів переливання;
 • обробка сигналів і відображення стану насосів;
 • обробка аварійних сигналів, які поступають від обладнання і формування сигналів аварійної зупинки;
 • сигналізація операторові про аварію;
 • управління регулюючими клапанами;
 • управління включенням і виключенням насосів;
 • управління режимами наливання нафтопродуктів в автоцистерни і регулювання витрати нафтопродукту в процесі наливання;
 • управління доступом на пункт наливання та ідентифікацією автоцистерн, допущених на пункт наливання;
 • індикація інформації для виклику водія;
 • індикація заданої і поточної інформації про витрату нафтопродукту;
 • індикація інформації про порушення в режимах роботи системи;
 • діагноста технологічного обладнання, засобів виміру і стану зв’язку між системою і засобами контролю і виміру.

Ядром збору та обробки даних АСУ наливання світлих нафтопродуктів є система, реалізована на пакеті DeltaV. Ця система розгорнута на робочій станції. На цьому ж комп’ютері розташована внутрішня база тегів і ПЗ інтерфейсу АРМ “Оператор АСН” зі своєю локальною базою даних. Сам комп’ютер підключений до локальної мережі Одеського НПЗ, через яку відбувається зв’язок з сервером АІС “1С Підприємство” і сервером програмного комплексу “Облік руху нафтопродуктів” (система оперативного обліку) Одеського НПЗ. Зв’язок системи DeltaV з наливними контроллерами FloBoos здійснюється за протоколому Modbus RTU. Контроллери FloBoos зв’язуються з пристроями віддаленого введення-виведення IS – RPI, що мають дискретні і аналогові канали введення і виведення, через 485 інтерфейс за протоколом Modbus RTU.

Вибір технічних засобів для реалізації проекту обумовлений типами систем АСКТП, програмним забезпеченням, апаратними засобами, які використовуються на ПАТ “ОДЕСЬКИЙ НПЗ”, що дозволило:

 • мінімізувати ризики впровадження;
 • знизити витрати і час на реалізацію проекту;
 • отримати прогнозований і надійний рівень продуктивності завдяки використанню перевірених реалізацій;
 • досягти необхідного рівня доступності.

Крім того, використання системи DeltaV в цьому проекті було викликане планами на інтеграцію системи АСКТП АСН з системою АСКТП товарно-сировинного цеху, і надалі з єдиною АСКТП підприємства. Також впровадження цієї системи дозволяло спростити в майбутньому включення додаткового польового обладнання до її складу.

Схема інформаційних потоків DeltaV, зв’язок із зовнішніми системами і польовим устаткуванням:

Фото: Схема информационных потоков DeltaV

В ході реалізації цього проекту були проведені роботи по проектуванню в частині системи по АСКТП, проведені монтажні роботи по монтажу обладнання системи DeltaV (резервованих контроллерів, модулів введення виведення, мережевого обладнання) в апаратному приміщенні АСН, конфігуровано робоче місце оператора АСН, налагоджена спільна робота обладнання, створені мнемосхеми системи управління DeltaV, розроблено програмне забезпечення “Робоче місце оператора АСН”, що здійснює обмін даними з системами “Обліку нафтопродуктів” і “Обліку і документообігу”.

Система була впроваджена на об’єкті без виведення естакади наливання із експлуатації з мінімальними перервами в роботі.

Фото: Мнемосхема состояния оборудования на одном из постов налива
Фото: Мнемосхема состояния оборудования на одном из постов налива
Фото: Экран рабочего места «Оператора АСН»
Фото: Экран рабочего места «Оператора АСН»
mnemoshema-sostoyaniya-oborudovaniya-na-postu-naliva
ekran-rabochego-mesta-operatora-asn
previous arrow
next arrow
mnemoshema-sostoyaniya-oborudovaniya-na-postu-naliva
ekran-rabochego-mesta-operatora-asn
previous arrow
next arrow

ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Автоматизація виробничих процесів починається тоді, коли ставлять завдання, що визначає рівень автоматизації ...

Дізнатися більше
фоновое изображение