Инжиниринговая компания «Нефтегазхим Сервис»

Що таке промисловий аутсорсинг і чим він корисний для бізнесу

Існує велика кількість визначень терміну аутсорсинг (outsourcing), який дослівно перекладається з англійської мови як «залучення зовнішніх ресурсів для задоволення власних потреб». У діловій практиці цей термін застосовується під час розміщення тривалих замовлень на отримання від інших підприємств необхідних послуг або під час передачі деяких виробничих функцій на сторонню фірму.

Слід зазначити близькість, а іноді і сумісність таких термінів, як аутсорсинг і субконтрактація. Аутсорсинг – це в основному стійкі і тривалі ділові зв’язки замовника з підрядником на основі контрактних угод. При цьому підрядник адаптує свої виробничо-технологічні засоби або науково-технічний і інтелектуальний потенціал в інтересах замовника за оплату, яка визначається вартістю послуг, а не долею в прибутку. Субконтрактація є окремим випадком аутсорсингу, тому передбачає обмежені ділові зв’язки на основі контрактних стосунків у рамках виконання будь-якого замовлення.

Інтелектуальний і промисловий аутсорсинг

В загальному вигляді ринок аутсорсингу підрозділяється на два основні сегменти: аутсорсинг інтелектуальних послуг (обробка інформації; дослідження, розробка проектів, програмування та ін. технічні роботи) і промисловий аутсорсинг.

Промисловий аутсорсинг – це виконання деяких допоміжних функцій і операцій по забезпеченню виробництва продукції (облік, складування, ремонт і обслуговування обладнання, логістика та ін.). Одним з факторів, які сприяють розвитку аутсорсинга, є наявність сучасного високоефективного комунікаційного середовища (зв’язок, комп’ютеризація і транспорт), що забезпечує швидкий і надійний обмін фінансовими, матеріальними та інформаційними потоками, разом з високим рівнем спеціалізації різних підприємств у сфері виробництва і послуг.

Рівень розвитку аутсорсинговых стосунків у світовій економіці характеризується тим, що їх об’єм в 2004 р. досяг $72 млрд. З цього об’єму 53% припадає на долю Американського континенту, 44% на долю Європи і тільки 3% на долю Азіатсько-тихоокеанського регіону. Фінансовий сектор аутсорсинга охоплює 33% усіх контрактів і складає 26% їх загальної вартості, виробничий сектор -17% і 15% відповідно, телекомунікації -13% і 12%, ділові послуги -9% і 12% і інші послуги -9% і 5%.

На даний час у світовій практиці більшим є сегмент по наданню інтелектуальних послуг. Проте в перспективі очікується, що сегмент промислового аутсорсинга, що включає і різноманітні адміністративні завдання, буде рости майже втричі швидше, ніж сегмент інтелектуальних послуг.

Застосування аутсорсинга у багатьох компаніях обумовлене необхідністю сконцентрувати головні зусилля на основній діяльності підприємства і досягти конкурентних переваг за рахунок зниження витрат при збільшенні ефективності виробництва. Так, за даними дослідницької компанії “Plant Maintenance Resource Center”, найважливішими причинами застосування аутсорсинга є прагнення до збільшення продуктивності праці при зменшенні витрат і бажання сфокусуватися на основній діяльності. Крім того, аутсорсинг дозволяє прискорити терміни виконання робіт, а також полегшує доступ до нових технологій і до спеціального обладнання.

Ефект від застосування аутсорсинга, за оцінками різних експертів, дозволяє замовнику скоротити операційні витрати приблизно на 35% і підвищити прибутковість капіталу в середньому на 6% при одночасному прискоренні темпів зростання доходів. За даними дослідження “Industry Week Census on Manufacturing”, 54,9% американських компаній використовують аутсорсинг у виробництві і 43,8% в обслуговуванні обладнання.

Завдання аутсорсинга – економія коштів і покращення якості робіт

Найважливішими аргументами на користь розвитку аутсорсинга є економія коштів, гарантія надійності і високої якості послуг, що надаються. Це обумовлено тим, що підрядник (аутсорсер) має можливість спеціалізуватися у вузькій області виробництва або послуг, зосередивши у себе кращих фахівців, використовуючи найбільш сучасне обладнання, застосовуючи передові технології і постійно накопичуючи досвід обслуговування безлічі клієнтів. Поєднуючи власний і запозичений досвід, аутсорсер поступово покращує якість послуг, які він надає, і завжди пропонує готове до застосування рішення.

Обслуговуючи багато замовників, аутсорсер розподіляє накладні витрати і оптимізує економіку робіт, що дає можливість знизити ціни на послуги, які надаються, при одночасному підвищенні їх якості. При цьому замовник купує послуги, не несучи витрати, пов’язані з утриманням спеціалізованого підрозділу з кваліфікованим персоналом та зі складним обладнанням. Це дозволяє підприємству-замовнику скоротити витрати на розвиток, оскільки з’являється можливість придбання необхідних послуг без додаткових витрат і за оптимальними цінами. Договір аутсорсинга надає право замовнику отримати бажану послугу, виконану на високому професійному рівні і у багатьох випадках із забезпеченням матеріальної відповідальності аутсорсера за якість їх виконання.

Однією з причин поширення аутсорсинга є ускладнення бізнес-процесів, що створюють надзвичайну перевантаженість компаній, викликану необхідністю подальшого просування зростаючого потоку товарів або послуг на ринок при обмежених ресурсах в умовах динамічних змін ринкової кон’юнктури. Це призвело до широкого впровадження комп’ютерних та інформаційних технологій у сфері бізнесу і в управлінні підприємствами. При цьому зросла складність впроваджених інформаційних систем і відповідно підвищилася насиченість підприємств апаратними і програмними засобами, що призвело до збільшення штату фахівців. В результаті виявилось, що ефективніше можна забезпечити роботу таких систем, здійснивши повну передачу IT-інфраструктури на зовнішнє обслуговування, і це стало основою для активного розвитку ринку IT- аутсорсинга.

Этот блок имеет неожидаемое или неверное содержимое.Попытка восстановления блока

Фото: улучшение качества работ

Ринок IT- послуг стрімко розвивається в усьому світі та по мірі просування економічних реформ, має безліч сфер застосування у бізнесі. Це обумовлено збільшенням ділової активності і зростанням швидкості реагування на зміни ринкової ситуації. У зв’язку з цим, зростає роль онлайнових довідково-інформаційних служб та електронних систем ділових стосунків (електронна торгівля, пошук партнерів, реклама тощо). IT-аутсорсингові компанії, завдяки глобальній мережі Інтернету, мають можливість впроваджуватися на ринки інших країн. Так, на ринку вже стійко працює безліч іноземних IT-компаній; у свою чергу вітчизняні IT-аутсорсеры мають можливість активно розширювати свою діяльність на ринках країн СНД і східної Європи.

Зараз найактивнішими споживачами виробничо-господарського аутсорсинга є великі підприємства ПЕК, металургійні, хімічні і транспортні. Причому ці підприємства зацікавлені в комплексному обслуговуванні, тому тенденція до надання пакету послуг поступово проявляється в діяльності все більшої кількості аутсорсеров.

Характеризуючи тенденції подальшого реформування і розвитку великих підприємств, можна припустити, що в цілях оптимізації використання інвестиційних ресурсів великі компанії виводитимуть непрофільні фонди на користь вдосконалення і розвитку ключових процесів виробництва, що забезпечують основні переваги в конкурентній боротьбі. Наприклад, компанія “Лукойл” виділила свої підрозділи для буріння свердловин в спеціалізоване об’єднання “Лукойл-буріння”, а компанія “BP-ТНК” має намір продати свій сервісний підрозділ.

Аналогічні тенденції протікають і в машинобудуванні. Наприклад, деяке об’єднання відмовилося від власного виробництва друкованих плат за застарілою технологією на користь сторонніх постачальників, що забезпечують високу якість виробів. Одне з відомих підприємств продало низькорентабельний ковальський та автоматний цехи і тепер закуповує аналогічну продукцію на стороні. Не менш відомий тракторний завод ліквідовував свій збитковий цех по виробництву метизів, завантажений тільки на 10%, і став закуповувати метизи у спеціалізованої сторонньої фірми.

У сфері легкої промисловості відома фірма поступила таким чином: виготовляючи жіночий одяг під маркою “OGGI”, самостійно здійснює розробку моделей, технологічну підготовку виробництва, закупу матеріалів і фурнітури, а також продаж готового одягу. Проте виробництво самого одягу здійснюється на умовах аутсорсинга і субконтрактації багатьма малими і середніми підприємствами легкої промисловості.

Оцінюючи ситуацію на ринку аутсорсингу, необхідно розуміти, що більшість нині діючих великих підприємств є об’єднаннями багато в чому застарілих виробництв, замкнених на випуск основного продукту і представляють промисловий різновид натурального господарства.

В умовах становлення вітчизняної економіки, з інфраструктурою промислових послуг, яка поступово розвивається, скорочується потреба великих підприємств мати широкий спектр власних виробничих, допоміжних і функціональних підрозділів. Відомо, що для підйому економічної ефективності ряду великих підприємств здійснюється їх реструктуризація з виведенням зі складу ряду непрофільних підрозділів (транспортних, ремонтних, будівельних, інструментальних та ряду інших цехів, включаючи безліч допоміжних служб). Їх функції на умовах аутсорсинга ефективніше можуть виконувати ряд сторонніх малих спеціалізованих підприємств.

Проте широкому розвитку аутсорсинговых стосунків все ще перешкоджає дуже слабкий рівень розвитку малого підприємництва у сфері надання виробничих і науково-технічних послуг. Причому в самому секторі малого підприємництва, що страждає від нестачі фінансових ресурсів, аутсорсингові стосунки розвиваються значно повільніше, ніж серед великих і середніх підприємств. Це також пов’язано з тим, що малі підприємства часто не мають можливості провести аналіз доцільності передачі на аутсорсинг тих або інших функцій. В зв’язку з цим фахівці рекомендують грунтуватися на розподілі ділових функцій підприємства відповідно до принципу: “залишаю собі тільки те, що можу робити краще за інших, передаю зовнішньому виконавцю те, що він робить краще за інших”. Такий підхід дозволяє підприємству-замовнику оптимізувати свою організаційну структуру, знизити витрати виробництва при одночасному підвищенні якості і зосередити увагу на стратегічних питаннях підвищення ефективності підприємства, довіривши виконання другорядних функцій стороннім підприємствам.

Поступово в середовищі малих підприємств починає завойовувати визнання аутсорсинг у сфері IT-обслуговування, сервісу оргтехніки, автотранспорту і навіть при наданні бухгалтерських послуг. Це дозволяє малим підприємствам успішніше і кваліфікованіше вирішувати багато проблем бухгалтерського обліку та оподаткування. Наявність прикладів успішного досвіду аутсорсинга в нашій країні свідчить про перспективи подальшого розвитку такої форми ділових стосунків, особливо в умовах, коли на підприємствах відчувається гостра нестача необхідних знань і фахівців.

Аутсорсинг дозволяє здійснити комплексне залучення досвіду висококваліфікованих фахівців для якісної розробки і швидкої реалізації проектів (технологічних, інформаційних, адміністративних, управлінських та ін.), а також для придбання послуг (бухгалтерський облік, логістика, маркетингові дослідження, ремонт устаткування та ін.). Розвиток аутсорсинговых стосунків сприяє поступовій оптимізації структури великих, середніх і малих підприємств, що діють у сфері реальної економіки, приносячи їм певні вигоди.

Такий підхід дозволяє підприємству-замовнику оптимізувати свою організаційну структуру, знизити витрати виробництва при одночасному підвищенні якості і зосередити увагу на стратегічних питаннях підвищення ефективності підприємства, довіривши виконання другорядних функцій стороннім підприємствам.

Розвитку аутсорсингу сприяють наступні фактори:

 • можливість скорочення накладних витрат шляхом ліквідації нерентабельних цехів, ділянок і підрозділів, зайнятих другорядними роботами, які виконуються періодично (ремонтно-будівельні роботи, ремонт обладнання, прибирання територій та ін.);
 • скорочення виробничих витрат шляхом передачі виготовлення заготовок, метизів і комплектуючих виробів стороннім підприємствам;
 • необхідність в тимчасовому використанні спеціального виробничого, технологічного, випробувального і лабораторного обладнання, складських приміщень, транспортних засобів і будівельних механізмів;
 • розміщення замовлень на виробництво продукції або надання послуг при пікових навантаженнях (сезонний попит або коливання ринкової кон’юнктури) під час нестачі власних потужностей;
 • підстраховування на випадок поломки власного обладнання, щоб в цих обставинах можна було не зупиняти відвантаження і не втрачати виручку, а переключитися на виробництво на стороні.

Аутсорсинг, як форма залучення зовнішніх ресурсів, зменшує потребу в інвестиціях до неосновних фондів і скорочує накладні витрати (вартість робочих місць, навчання співробітників, інформаційна підтримка та ін.), дозволяє уникнути розширення штату співробітників. Разом з очевидними вигодами використання аутсорсинга в різних галузях промисловості існують серйозні, стримуючі його розвиток, чинники. Серед головних причин, що перешкоджають розвитку аутсорсинга у вітчизняній економіці, можна назвати:

 1. Недолік висококваліфікованих керівників, здатних досить точно проаналізувати ситуацію і оцінити переваги аутсорсинга в нинішніх умовах розвитку ринкових стосунків;
 2. Зниження оперативності при вирішенні виробничо-технологічних питань при недостатньому рівні розвитку систем зв’язку і ланцюгів логістики;
 3. Обмежена кількість альтернативних виробників і постачальників послуг в цьому регіоні або в радіусі допустимих транспортних витрат, що ускладнює або робить неможливим підбір оптимальних або економічно вигідних партнерів для взаємодії на умовах аутсорсинга.

Все це викликає у підприємців побоювання втратити контроль над підприємством і небажання довіряти сторонній організації певні відомості про свою діяльність, необхідні для забезпечення ефективної взаємодії замовника і аутсорсера. Дійсно, під час аутсорсингу замовник до деякої міри втрачає можливість контролю над переданою на сторону частиною діяльності компанії. Тому в деяких випадках доцільно, щоб замовник мав власного контролера у аутсорсера, який оцінюватиме ефективність роботи і відповідність рівня послуг, які він надає, вимогам замовника.

Слід особливо відмітити, що замовнику, який укладає контракт по аутсорсингу, слід включити в нього опис умов виходу з угоди без втрат. Якщо замовник передає аутсорсеру свій персонал, обладнання і власність, то умови виходу з такої угоди повинні дозволити повернути їх в компанію замовника або дати можливість укласти альтернативну угоду.

Захиститися від неякісних аутсорсингових послуг і мінімізувати ризики під час передачі ділових функцій сторонній структурі можна за умови правильного укладення договору про рівень відповідальності при наданні послуг (Service Level Agreement – SLA). У цьому договорі визначається професійна відповідальність сторін і встановлюються обов’язки підрядника в забезпеченні належної якості послуг і відшкодуванні можливих збитків. На підставі такого договору можна змусити аутсорсера виправити свої помилки і відшкодувати збитки. Проте, більшість аутсорсинговых компаній не мають достатніх активів для відшкодування можливих збитків від неякісної роботи, тому контракти на обслуговування стають предметом страхування ряду юридичних, консалтингових, бухгалтерських, аудиторських, IT-послуг та ін. Компанії, які успішно використовують аутсорсинг, прагнуть забезпечити виконання власних зобов’язань і чекають від своїх постачальників максимальної відкритості для встановлення надійних партнерських стосунків.

На закінчення

Слід зазначити, що повільний розвиток аутсорсинговых стосунків серед різних суб’єктів підприємницької діяльності, у свою чергу, стримує процес кластеризації економіки і тим обмежує можливості прискореного соціально-економічного розвитку нашої країни. У міру розвитку вітчизняного ринку, із зростанням стійкості і ефективності малих підприємств, які спеціалізуються на постачанні по субконтрактним стосункам, великі компанії більшою мірою почнуть орієнтуватися на розвиток аутсорсинга, як це, наприклад, практикується у світовій автомобільній промисловості, де основною продуктивною ланкою є малі підприємства як постачальники заготівель, деталей і вузлів, а не великі автомобільні концерни.

Враховуючи необхідність прискореного розвитку вітчизняного малого бізнесу у виробничій і науково-технічній сфері як однієї з найважливіших умов стійкого економічного зростання країни, можна припустити, що аутсорсингові стосунки стануть основою взаємодії малого підприємництва з великими і середніми підприємствами у багатьох напрямках діяльності, серед яких найбільш перспективними є:

 • проведення досліджень і здійснення експериментальних робіт;
 • надання інформаційних, маркетингових, аналітичних, адміністративних та ін. послуг;
 • прибирання територій і приміщень (виробничих та офісних);
 • проведення ремонтних робіт – обладнання, будівель, споруд;
 • виготовлення нескладних виробів (заготовки, метизи, які комплектують вироби);
 • прибирання промислових відходів та їх переробка для подальшої утилізації;
 • модернізація або утилізація застарілого обладнання;
 • логістика на місцевому рівні та ін.

ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Автоматизація виробничих процесів починається тоді, коли ставлять завдання, що визначає рівень автоматизації ...

Дізнатися більше
фоновое изображение